Slovenske narodne v kvintnem krogu

Priredbe za klavir

Barvita, nazorna, poučna in strokovna knjiga avtorice Jasmine Pogačnik lahko služi kot pripomoček pri pouku klavirja na vseh javnih in zasebnih glasbenih šolah v Sloveniji.

Jasmina o nastajanju knjige in njeni vsebini zapiše tako:

V novoletnem jutru 2016 mi je v glavo pribrenčala Okrašena Šmentana muha. Drugo jutro je priregljala Kromatična Žabja svatba. V naslednjih dneh so v klavirske tipke sedale še druge pesmi. Razvrstile so se po vseh tonalitetah in zarajale v kvintnem krogu.
V zbirki je 24 priredb slovenskih narodnih pesmi, po težavnosti primernih za prva leta učenja. Pajac Tona najprej slikovito pojasni teoretski koncept zbirke in predstavi svoje pleme dvanajstih tonalitet. Vsako uvaja delovni list kot pomoč pri študiju lestvic in kadenc.
Priredb v C-duru je pet, v F-duru štiri, v G, D, A, E in B-duru po dve, v ostalih po ena. Zadnja, Biba leze, je namenjena štiriročni igri. Vsako priredbo začne in konča nekaj taktov preludiranja, kamor sem vtihotapila elemente lestvic in kadenc. Tako so priredbe pravzaprav prikrite etude.
Ker so narodne pesmi izvorno namenjene petju, sem dodala besedila. Pri izboru pesmi sem skušala uravnotežiti šaljive in mile vsebine.

Recenzije

Klavirski učbenik Slovenske narodne v kvintnem krogu je privlačna zbirka slovenskih ljudskih pesmic, prirejenih za klavir v nižjih razredih glasbene šole. Učbenik odlikuje izkustven pristop predstavitve lestvic v kvintnem krogu s pomočjo 24 ljudskih pesmi. V okviru posamezne skladbice pa se skrivajo tudi tehnične vaje, s katerimi otrok uri določene motorične spretnosti. Učbenik gradi na čustveno-motivacijskem pristopu, saj otroka pritegne s svojo barvitostjo, z uvedbo domišljijskih likov kot predstavnikov različnih lestvic ter z melodično prijetnostjo izbranih skladb. - Dr. Katarina Habe

Učbenik na izviren in očem prijeten način pomaga učencem k združevanju teoretičnega in praktičnega znanja. Za ta abstraktni preskok ni nikoli dovolj mostov, zato je zbirka dobrodošel stalni ali občasni spremljevalec učencem skozi več let šolanja.
Ker se poslužuje izvirnih priredb slovenskih ljudskih napevov, je v času globalizacije dobrodošel tudi kot pomemben prispevek k ohranjanju slovenske kulturne dediščine.
- Petar Milić, docent

Celoten "paket" je domišljen in otroku prijazen. Delo Jasmine Pogačnik toplo pozdravljam in čestitam avtoričini ustvarjalnosti na več področjih. Samo želim si lahko še več tovrstne literature. - Mag. Jaka Pucihar

Na Glasbeni šoli Kranj, eni najstarejših v Sloveniji, se vedno nekaj dogaja. Učitelji s svojimi učenci ne pilijo le instrumentalne tehnike, temveč jih spodbujajo, da pridobljena znanja uporabijo in tako izkoristijo bogastvo, ki nam ga ponuja življenje. Tudi ljudska motivika je polna modrosti. Naša učiteljica klavirja, Jasmina Pogačnik, nekdaj tudi moja učiteljica, je pogosto vir idej za dogajanja na naši šoli. Tokrat je združila prej omenjeno in se na svoj način lotila tistega, s čimer bo zagotovo obogatila ne le življenja svojih učencev ter njihovih družin, temveč tudi druge klavirske pedagoge in mlade pianiste.
Avtorici iskreno čestitam za domiselno ustvarjen in uporaben učbenik ter se ji zahvaljujem za pomemben prispevek k spoznavanju, ohranjanju in izvajanju slovenskih ljudskih pesmi. Želim si, da bi barvito oblikovanim ljudskim skladbicam lahko prisluhnili čim večkrat!
- Petra Mohorčič, ravnateljica Glasbene šole Kranj


Želim svoj izvod!

    Plačilo po povzetjuPredračunE-račun